NASZA MISJA

Szerzyć zrozumienie dla dawnej chińskiej filozofii i w ten sposób krzewić ideę przyjmowania indywidualnej odpowiedzialności za sferę własnych mentalnych, emocjonalnych czy fizycznych poczynań.

Pracować na rzecz budowania wzajemnego szacunku pomiędzy ludźmi – niezależnie od ich profesji, pochodzenia czy religii.

Pracować na rzecz zrozumienia wśród ludzi znaczenia własnego rozwoju, który służy osiągnięciu dobrego samopoczucia, a tym samym poszerza możliwości sukcesu.

Budować świadomość w kwestii wagi utrzymywania zdrowia, wzmacniania oraz dbania o nie, oraz szerzyć postrzeganie zdrowia jako jednego z najcenniejszych zasobów.

Pracować na rzecz wolności i równości wypowiadania poglądów przez wszystkich ludzi.

Inspirować ludzi żeby korzystali z zasobów własnego serca i w formie uniwersalnej miłości kierowali się nim przy podejmowaniu decyzji względem siebie i innych.

Pomagać zarówno słabym jak i silnym w społeczeństwie.

Przekazywać wiedzę, doświadczenie i zrozumienie w zakresie chińskiej tradycji, filozofii i medycyny, korzystając z form kształcenia i terapii takich jak Qigong, Tai chi i Kung fu.

Marcus Bongart
założyciel Yangtorp