+48 505 131 347 marcus@yangtorp.nu

Kurs Qigong Sześć Tajemnych Słów (STS) – pogłębiony

Mistrz Marcus jest Mistrzem Qigong, lekarzem oraz naukowcem z ponad 40-letnim doświadczeniem w leczeniu zgodnym z medycyną holistyczną.

Tytuł mistrzowski nadali mu mistrzowie chińscy w wyrazie najwyższego uznania dla jego praktyki terapeutycznej (Marcus Bongart jest również mnichem legendarnego klasztoru Shaolin, gdzie otrzymał imię Shi De Rui). Każdy mistrz, po otrzymaniu tytułu, ma obowiązek zaprezentować własny, oryginalny styl leczenia.

O kursie Qigong STS – pogłębionym

Qigong “Sześciu Tajemnych Słów” lub “Pięciu Ruchów Dłoni” to prastara chińska metoda ćwiczeń zdrowotnych posiadająca terapeutyczny charakter

Qigong “STS” liczy sobie ponad 3000 lat i w czasach historycznych nazywany był Dao Yin Shu. System ”Sześciu Tajemnych Słów”, wypracowany na przestrzeni wieków, oparty jest na mistycznych aspektach zarówno filozofii taoistycznej, jak i buddyjskiej, a także ezoteryki tybetańskiej. Ta metoda należy do ruang-gong, miękkiej odmiany Qigongu i posiada niezaprzeczalne właściwości zdrowotne.

Pojęcie ”Sześć Tajemnych Słów” często występuje w różnych opowiadaniach i mistycznych legendach dotyczących Mistrzów dokonywujacych niezwykłych, tzw. paranormalnych zdarzeń, co świadczyć może o nadprzyrodzonych właściwościach i zagadkowej mocy duchowej, którą posiadali Mistrzowie Qigoing.

Za czasów dynastii Qin metoda “Pięciu Ruchów Dłoni” przeszła radykalne zmiany, udoskonalona została przez lekarską Rodzinę Wu, która do dziś dba o zachowanie ciągłości tradycji i czystości jej przekazu. Jeszcze do niedawna system ten uważany był za wiedzę tajemną i dostępny był jedynie Mistrzom i wybranym uczniom. Wielu Mistrzów rodziny Wu wykonuje ćwiczenia ”Sześciu Tajemnych Słów” w poszukiwaniu doświadczeń zjawisk nadprzyrodzonych oraz w swojej pracy nad rozwojem duchowym.

Współczesne zastosowanie Sześciu Tajemnych Słów w leczeniu

W dzisiejszych czasach metody tej używa się często w leczeniu najróżniejszych schorzeń, w celu uregulowania energii ciała i ważnych funkcji narządów wewnętrznych pacjenta. Osiągane sukcesy ćwiczących świadczą o skuteczności działania tej metody nawet w chorobach zagrażających życiu. Dzięki holistycznemu punktowi widzenia oraz regenerującemu działaniu na ludzki system immunologiczny styl ten znalazł szerokie zastosowanie w praktyce. Efekty zdrowotne uzyskiwane przez ćwiczących zależą przede wszystkim od poprawnego przekazania tej wiedzy.

Mistrz Marcus Bongart jest jedynym człowiekiem spoza Chin, który jest spadkobiercą i protektorem systemu ”Sześć Tajemnych Słów” odpowiadającym za zachowanie ciągłości tradycji i czystości jej przekazu. Przekazuje swoja wiedzę o systemie i nadaje coroczne licencje instruktorom upoważniając ich do tradycyjnego nauczania tej metody.

Warianty Sześciu Tajemnych Słów

Metoda “Sześciu Tajemnych Słów” obejmuje dwa warianty:

dynamiczny – dong-gong (czasami nazywany wai-gong – zewnętrzny trening)

statyczny – jing-gong (czasami nazywany nei-gong – wewnętrzny trening)

Qigong dynamiczny, dong-gong (angielska nazwa – moving qigong) – ćwiczenia polegają na połączeniu powolnych lub szybkich, ale płynnych i harmonijnych ruchów z głęboką koncentracją i oddychaniem. Oddziałują one na organy wewnętrzne oraz ścięgna, szkielet, mięśnie i skórę.

Qigong statyczny, jing-gong (angielska nazwa – quiet qigong) – celem tego rodzaju ćwiczeń, jest osiągnięcie – poprzez rozluźnienie mięśni i oddalenie niepotrzebnych myśli – stanu wewnętrznej ciszy i spokoju. Pozwala to na współprace z własną podświadomością.

Ćwiczenia wykonywane są w pozycji stojącej, siedzącej lub leżącej, a cała uwaga skoncentrowana jest na procesie oddychania i przepływu energii wewnątrz organizmu.

W praktyce często używa się tych dwóch wariantów jednocześnie – dynamiczne ćwiczenia łączy się ze statycznymi w celu wzmocnienia terapeutycznego efektu treningu czy zabiegu.

Opis kursu pogłębionego Qigong Sześć Tajemnych Słów

Celem kursu STS pogłębionego jest przede wszystkim:

1. Korekta i doskonalenie wykonywania ćwiczeń;
2. Pogłębienie i doskonalenie wiedzy na temat wykonywanych ćwiczeń;
3. Zapoznanie się z energetyką wykonywanych ćwiczeń i ich medyczne zastosowanie;
4. Pogłębienie wiedzy w zakresie możliwości spirytualnego wsparcia własnego rozwoju;
5. Znajomość i możliwość użycia ruchów dłoni w aspekcie pracy energetycznej.

Qigong Sześć Tajemnych Słów jest kompleksowym systemem zabezpieczenia organizmu przed niebezpieczeństwem zagrażającym naszemu zdrowiu. 

Regulując funkcje narządów wewnętrznych Zang-fu powoduje zwiększenie systemu odporności , zabezpieczania się przed stresem a równocześnie powoduje wzmocnienie sil witalnych . Istniejący tysiące lat zebrał wiedzę, która przekazywana z pokolenia na pokolenie rozwijała się i wzmacniała ćwiczących ten system tworząc specyficzną wibrację energii Qi.

Dlatego udział w kursie pogłębionym STS jest doskonaleniem własnych umiejętności i głębszym zrozumieniem wykonywanych ćwiczeń.

Podzielony jest na 4 części:

1. Obejmuje wiedzę z zakresu wykonywania pierwszych dwóch ruchów: Małego krążenia i Wątroby; 

2. Obejmuje wiedzę z zakresu wykonywania kolejnych dwóch ruchów: Serca i Śledziony;

(najbliższy kurs: 17-18.04.2020)

3. Obejmuje wiedzę z zakresu wykonywania  kolejnych dwóch ruchów: Płuca i Nerki; 
(najbliższy kurs: 10-11.07.2020)

4. Obejmuje wiedzę z zakresu wykonywania  kolejnych dwóch ruchów: Rdzenia i Osłony 
(najbliższy kurs: 17-18.10.2020)

Dodatkowe informacje

Wymagany podczas kursu jest biały strój. Mogą to być luźne spodnie, dresy, koszulka czy biała sukienka lub kimono. Najważniejsze, aby osobie ćwiczącej było wygodnie w tym stroju poruszać się i ćwiczyć.

Obuwie powinno być również wygodne, przewiewne, najlepiej z gumową podeszwą. Można również ćwiczyć na boso.

Cena za kurs:

Osoby, które chcą kontynuować praktykę i naukę zapraszamy do uczestnictwa w dostępnych w → innych kursach lub → warsztatach

Yangtorp Sanktuarium

centrum medycyny chińskiej

Klasztor Shaolin

centrum kultury chińskiej

Adres Szwecja:

Yangtorp Sanctuary | Swedgrain AB
SE556562514101
Jönstorp 8133
24296 Hörby

Kontakt:

info@yangtorp.com (język angielski, szwedzki)
+46 730 – 50 37 26

yangtorp.com

Adres Polska:

Yangtorp w Polsce | Hotel Holiday Park | Polskie Stowarzyszenie Zdrowotnego Qigong De Rui | Swedgrain AB
ul. Heroldów 1 B,

01-991 Warszawa, Polska

Kontakt:

info@marcusqigong.pl (język polski)
+48 505 131 347

yangtorp.pl

Polskie Stowarzyszenie Zdrowotnego Qigonu De Rui

marcusqigong.pl